Marleen Daniëls
erkend psychologe

Mechelsesteenweg 113 | 2540, Hove | +32 486 78 27 21

Over mij


Ik studeerde af aan de VUB in 1990 als klinisch psychologe.

Ik verlangde ernaar om te kunnen starten met het begeleiden van mensen, maar iets in mij zei me dat ik te jong en te onervaren was. Daarom vatte ik de opleiding Cognitieve Gedragstherapie aan. Dat sloot op dat ogenblik perfect aan bij mijn leefwereld. En met deze bagage ging ik aan de slag in de groepspraktijk van Dr. Lehembre. Er kwamen zeer veel mensen met angstproblemen over de vloer, en samen met mijn cliënten overwon ik eigen angsten.

Ik trouwde, kreeg kinderen, startte een eigen praktijk.

In 2000 werd het tijd om mijn werkkader uit te breiden. Ik begon te solliciteren en kwam zo bij CASPA (Centrum voor Angst, Stress en Psychosomatische Aandoeningen) in Duffel terecht. Ik voelde me verder uitgedaagd om mijn vaardigheden te vergroten en om nieuwe opleidingen te gaan volgen. Ik werd nieuwsgierig naar de opleiding EMDR en volgde level 1 van deze opleiding.

Vervolgens kwam Mindfulnesstraining (Mindfulness Based Stress Reduction Training) op mijn pad. Ik was positief verrast over het effect hiervan op mijn eigen functioneren. Ik kon ervaren dat dit een rijke aanvulling was op de cognitieve gedragstherapie. Tot nog toe ondervond ik moeilijkheden om op een adequate manier gevoelens te kunnen benaderen, maar via de mindfulnesstraining leerde ik hier beter mee omgaan. Na een periode intensief te hebben gemediteerd besloot ik zelf mindfulnesstrainingen te gaan aanbieden.

Ondertussen groeide in Duffel het idee om een dagcentrum op te starten voor mensen met psychosomatische klachten. En zo stond ik in 2003 mee aan de wieg van Levanter, een multidisciplinair psychosomatisch centrum voor dagbehandeling, gericht op volwassenen met aanhoudende lichamelijke klachten zoals vermoeidheid en pijn (voornamelijk klachten binnen het CVS-spectrum). Allerlei onderliggende psychische oorzaken zijn mede verantwoordelijk voor het ontstaan van lichamelijke klachten.

Ik heb mijn werk altijd met plezier gedaan. Alleen bleef er een stemmetje me vertellen dat ik ooit nog eens met baby’s wilde werken. Het bleef bij een vage fantasie tot een lieve collega me op de hoogte bracht van de opleiding Babytherapie. Deze opleiding in psychodynamische, lichaamsgerichte traumatherapie voor baby’s, geleid door Rien Verdult en Gaby Stroecken, deed heel wat puzzelstukjes in elkaar vallen, ook voor mijn persoonlijke leven. Het heeft niet alleen het werken met baby’s mogelijk gemaakt, het verbreedt ook mijn visie en vaardigheden tijdens therapie met volwassenen.


Babytherapie


Vaak voelen jonge moeders zich ongerust over hun baby. De omgeving probeert dan gerust te stellen maar de onrust blijft vaak bestaan. Het is van belang om je gevoelens ernstig te nemen. Mogelijk houden ze verband met één van de volgende signalen:

 • langdurig of hartverscheurend huilen
 • moeite met slapen of net heel veel slapen
 • heel onrustig en gespannen of heel gelaten en onbewogen zijn
 • veel aandacht nodig hebben of omgekeerd contactvermijdend zijn, moeite met lichaamscontact hebben
 • niet willen eten, onrustig eten of voortdurend aan de borst willen
 • ontwikkelingsproblemen
 • reflux
 • huidproblemen
 • ...

Deze problemen kunnen het contact met je baby ernstig verstoren en onder druk zetten.

Tijdig ingrijpen kan hechtingsproblemen voorkomen. Baby’s zijn emotionele wezens. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat er emotioneel gewaarzijn is vanaf het moment van conceptie en mogelijk al vroeger. De baby zit gemarineerd in de psyche van de moeder, wat de moeder voelt komt ook bij de baby terecht. Vroege ervaringen worden opgeslagen in iedere cel van het lichaam. Dit speelt op latere tijdstippen een rol in de gemoedstoestand van het kind. Via bovenstaande signalen probeert de baby ons iets te vertellen over zijn ervaringen en hij doet dit met heel zijn lichaam. Het kan gaan over prenatale ervaringen, over ervaringen tijdens de geboorte of erna.

Prenatale ervaringen kunnen onder andere gaan over:

 • verlies van een tweelinghelft,
 • stress, verdriet of angst bij de moeder tijdens de zwangerschap
 • ongewenste zwangerschappen

Geboorte-ervaringen:

 • keizersnedebevalling
 • gebruik van de vacuumpomp of tang
 • stuitligging of sterrekijker

Postnatale ervaringen:

 • scheiding van de moeder
 • medische behandelingen
 • ziekenhuisopname

Tijdens de babytherapie zullen we vertrekken vanuit de lichaamstaal van de baby. Door de baby de kans te geven zijn verhaal te vertellen, door hem te beluisteren en te begrijpen, kan hij ontladen en de opgeslagen trauma-energie kan uit zijn lichaam verdwijnen. Contact maken met mogelijke emoties van angst, verdriet of eenzaamheid zullen hem helpen deze emoties los te laten. De baby kan zo op verhaal komen.


Interessante literatuur

Mijn baby is ontroostbaar. Over de belevingswereld van baby's. Rien Verdult en Gaby Stroecken


Interessante links

Begeleiding moeder en kind

Expertise- en Vormingscentrum Prenatale Psychologie


Volwassenentherapie


Via gesprekstherapie en/of lichaamsgerichte therapie kan er aan onderstaande thema’s gewerkt worden. Afhankelijk van de aard van de problematiek en de fase in het therapieproces kan er geopteerd worden om in het hier en nu te blijven of om emotionele verbanden te ervaren met vroegere traumatiseringen.

Thema’s:

 • Angst
 • Depressie
 • Trauma
 • Stress
 • Burnout
 • CVS, Fybromyalgie, Spasmofilie
 • Psychosomatiek
 • Depressie
 • Identiteit
 • Existentiële vragen
 • Levensfaseproblematiek
 • Persoonlijkheid
 • Rouw en verlieservaringen
 • Stemmingsstoornissen
 • Seksualiteit

Contacteer Marleen Daniels


Telefoon: +32 486 78 27 21

Email: marleen.daniels1@gmail.com

Adres: Mechelsesteenweg 113
2540 Hove

Om een afspraak te kunnen maken kan je me mailen of bellen, indien je een bericht inspreekt bel ik terug.